Bestuur
Voorzitter:  Hilde Don
Secretaris: Marian Verheijden
Penningmeester:  Frans Laurijssen
Lid: Marjolijn Rijpert
Lid: Hillieta de Ridder

 

Secretariaat

Adres secretariaat:

Marian Verheijden
Tel.: 06-42551894

IBAN Cantate Corde: NL84RABO0143093525 t.n.v. Cantate Corde

Commissies

Voor algemene en concertgebonden PR-activiteiten is er een PR-commissie. Verder is er een muziekcommissie die fungeert als klankbordgroep voor de dirigent bij het bepalen van het programma van de concerten.
Daarnaast worden soms werkgroepen gevormd voor speciale projecten, zoals een jubileum of een koorreis.