Die Jahreszeiten van Joseph Haydn: creatief en gedurfd

 

 

 

 

 

 

 

 

Het oratorium Die Jahreszeiten van Joseph Haydn (1732-1809) is een viering van de seizoenen vanuit het perspectief van de boeren op het Oostenrijkse platteland. In een luchtig relaas schetst het een geïdealiseerd beeld van het boerenleven. Het is een vlot werk, met veel variatie, scherpe karakterschetsen en suggestieve melodieën. Hoewel het een van zijn laatste composities is, getuigt dit werk van Haydn nog altijd van veel creativiteit en durf. Al met al erg de moeite waard!

Die Jahreszeiten is geschreven voor een vierstemmig koor, met een groot klassiek orkest en drie solisten, die het landvolk vertegenwoordigen: de pachter Simon (bas), zijn dochter Hanna (sopraan) en de jonge boer Lukas (tenor). Het koor vormt beurtelings het landvolk en de jagers. Het werk bestaat uit vier cantates, voor elk jaargetijde één. Iedere cantate schetst levendige taferelen uit het boerenbestaan: in de lente wordt er gezaaid, de zomer kenmerkt zich door lome hitte en onweer, in de herfst wordt de oogst binnengehaald en wordt er gejaagd, en in de winter ten slotte verplaatst het leven zich naar binnen en komt alles tot rust. Door de religieuze wending in het slotkoor wordt het werk opeens toch nog op een hoger plan gebracht.

Medewerkenden:
Charlotte Janssen, sopraan
René Veen, tenor
Martijn Sanders, bas
Möbius Ensemble
Algehele leiding: Carl van Kuyck

Kaarten zijn hier te bestellen