Weihnachts-Oratorium van J.S. Bach:
Populair maar veeleisend werk

Zaterdag 9 december 2017, 20.00 uur – Lambertuskerk

Het Weihnachts-Oratorium van Johann Sebastian Bach (1685-1750) is bijzonder populair, en niet alleen bij de liefhebbers van barokmuziek. Het wordt tegenwoordig dan ook vaak uitgevoerd in de kersttijd. Het werk stelt echter wel zeer hoge eisen aan de uitvoerenden. Er wordt momenteel dan ook heel hard gewerkt om er straks een schitterende uitvoering van te maken.

Het Weihnachts-Oratorium bestaat uit zes afzonderlijke werken, ofwel cantates. Deze waren oorspronkelijk bedoeld voor zes verschillende dagen in de periode van Kerstmis tot en met Driekoningen. Elk van de cantates bevat een deel van het kerstverhaal, en samen vormen ze dus een oratorium over de eerste dagen van het leven van Jezus. Cantate Corde zal vier cantates laten horen: de eerste drie (voor achtereenvolgens de eerste, tweede en derde kerstdag), en de zesde (voor Driekoningen). De teksten zijn ontleend aan de evangelies volgens Matteüs en Lucas. Doordat telkens een ander deel van het verhaal wordt verteld, heeft elke cantate een geheel eigen karakter.

Bach hanteert in zijn Weihnachts-Oratorium de technieken waarin hij bedreven was sinds het schrijven van zijn passies: hij maakt gebruik van een evangelist om het verhaal vaart te verlenen, overpeinzende aria’s om de meditatie te bevorderen, koralen om de gelovigen bij het verhaal te betrekken en een koor dat voor verschillende doeleinden wordt ingezet (zo zijn de koorleden beurtelings leden van de hemelse menigte, de schaapherders en tenslotte de drie koningen). Het Weihnachts-Oratorium is daardoor vergelijkbaar met zijn passies, maar door het onderwerp uiteraard veel vreugdevoller.

Kaartverkoop

Kaarten vanaf 25 oktober te bestellen via deze site.