Vriend worden van Cantate Corde?
Het is geen eenvoudige zaak om het muzikaal aanbod van het koor kwalitatief op een verantwoord niveau te houden. De inzet van leden en dirigent, maar ook de morele en financiële steun van muziekliefhebbers is daarvoor onontbeerlijk. Om die reden is de Stichting Vrienden van Cantate Corde opgericht.

Een aantal jaren geleden is de naam van het koor veranderd in Oratoriumvereniging Cantate Corde, om zo beter tot uitdrukking te brengen dat het repertoire van het koor zich niet beperkt tot louter koorwerken maar ook grotere instrumentaal begeleide werken omvat. De stichting zoekt mensen die deze muziek een warm hart toedragen en die zich daarom Vriend(in) van Oratoriumvereniging Cantate Corde willen noemen.

Wat kunt u als Vriend van Cantate Corde verwachten? Het bestuur wil deze vriendschap benadrukken door onder andere:

 • De mogelijkheid te bieden om met voorrang in te tekenen op concerten, waarbij u als vriend kosteloos één plaats kunt reserveren voor uzelf plus één plaats voor uw partner. Om het verwerken van de reserveringen goed te laten verlopen, verzoeken wij u vriendelijk om dit, als u hiervan gebruik wilt maken, meteen bij uw bestelling door te geven. Bij bestelling via de website kunt u het vermelden in het vak “opmerkingen”, bij telefonische bestelling bij Riet Dekkers, tel. 06-30235354, kunt u het aan Riet doorgeven .
 • Voor bedrijven die zich als 'Vriend van Oratoriumvereniging Cantate Corde' hebben aangemeld, gratis twee toegangskaarten voor een concert te reserveren, bijvoorbeeld t.b.v. hun relaties.

'Vrienden' ontmoeten elkaar regelmatig bij concerten van Oratoriumvereniging Cantate Corde.

Hoe kunt u vriend van Cantate Corde worden?

Vrienden-rechtVoor een bijdrage van minimaal € 20,00 per jaar bent u Vriend of Vriendin van Cantate Corde. Voor € 15,00 extra kan ook uw partner/huisgenoot gebruik maken van de voordelen van de Vriendschap.

Ook bedrijven kunnen de Stichting Vrienden van Oratoriumvereniging Cantate Corde steunen met een donatie van minimaal € 100,-- per jaar.

U kunt zich als vriend aanmelden door het aanmeldingsformulier hiernaast in te vullen en te verzenden.

Alvast hartelijk dank en van harte welkom, namens de Stichting Vrienden van Oratoriumvereniging Cantate Corde,

Wim van Oorschot, voorzitter

IBAN Stichting Vrienden: NL45RABO0143049607

Ik geef mij (ons) hierbij op als vriend van OV Cantate Corde


  manvrouw

  manvrouw
  Mijn bijdrage wordt: € per jaar.

  Ik machtig de Stichting Vrienden van Cantate Corde om
  tot wederopzegging jaarlijks het genoemde bedrag automatisch van mijn bankrekening af te schrijven.

  Eventuele opmerkingen

  Na ontvangst van deze mail nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.