Zaterdag 15 december 2012: Messiah van G.F. Händel

Wederom een schitterende uitvoering van dit prachtige werk. Dankzij de kwaliteit van koor, orkest, solisten en dirigent een uitvoering waar het publiek, in groten getale gekomen, enorm van heeft genoten.

37-messiah_smalAmusement in een Bijbels jasje
Het Engelstalige oratorium Messiah (1741) is een werk over de geboorte, het sterven en de opstanding van Christus. Toch is het geen echte kerkmuziek, meer iets tussen vermaak en godsdienstoefening in. De Messiah vertoont de karakteristieke driedeling van Händels opera’s en wordt wel een concert-oratorium genoemd. De tekst is vrijwel geheel ontleend aan de Bijbel, meer in het bijzonder aan het Oude Testament, waarin de komst van de Messias, zijn lijden en wederopstanding, en het leven na de dood in drie delen worden behandeld. Het werk werd aanvankelijk slechts in theaters en concertzalen uitgevoerd, ten behoeve van goede doelen. De eerste uitvoeringen in Dublin waren een groot succes. Om meer mensen in de zaal te kunnen bergen, werden de dames opgeroepen hun hoepelrokken thuis te laten.

Händel had slechts 24 dagen nodig om het werk te componeren. De door Charles Jennen geschreven teksten zijn rechtstreeks ontleend aan de bijbel, in de fraaie St. James-vertaling van 1611, vergelijkbaar met onze Statenvertaling. Ze vormen geen lopend verhaal en er zijn geen met name genoemde Bijbelse figuren. Er is dus geen verteller (evangelist), solisten vertolken geen rollen die met elkaar in discussie treden en er zijn geen heftige volkskoren die actieve groepen vertegenwoordigen. De Messiah is daarmee minder theatraal en meer beschouwend dan sommige andere oratoria.
Het werk is nog steeds enorm populair en wordt veelvuldig uitgevoerd, niet alleen in Angelsaksische landen maar ook daarbuiten.

Händel
Op z’n achttiende begon Georg Friedrich Händel (1685-1759) met het schrijven van opera’s bij de Hamburgse opera. Toen hij in 1741 zijn Messiah componeerde, was hij al zo’n dertig jaar werkzaam in Londen. Vol geestdrift was hij daar begonnen als operacomponist, maar in de loop der jaren werd zijn populariteit steeds minder, onder meer doordat de burgerij genoeg had van de Italiaanse taal in de opera. In 1732 wist hij het tij te keren door Engelstalige oratoria te gaan schrijven. Niet alleen de taal, maar ook de bekende, vaak Bijbelse onderwerpen spraken het publiek aan, met de Messiah als hoogtepunt.

Uitvoerenden
Het concert werd uitgevoerd door de ongeveer zeventig zangers van Cantate Corde met vier solisten: Natalya Kraevsky (sopraan), Inez Carsauw (alt), Alex Vermeulen (tenor) en Julian Hartman (bas), begeleid door het Delphi Consort. Het geheel stond zoals altijd onder leiding van dirigent André Telderman.