Zaterdag 22 december 2007 – Messiah van Händel

In 2005 hebben we, ondanks twee uitvoeringen van dit prachtige werk, veel mensen moeten teleurstellen. De belangstelling was overweldigend. Daarom hebben we besloten dit oratorium in 2007 nogmaals te brengen. Naast Cantate Corde werkten mee de solisten Tetsje van der Kooi (sopraan), Inez Carsauw (mezzosopraan), Alex Vermeulen (tenor) en Charles van Tassel (bas/bariton). Koor en solisten werden begeleid door het orkest Delphi Consort. Het geheel stond onder leiding van dirigent André Telderman.

Achtergrond informatie

De Messiah is Händels beroemdste werk (zijn Watermusic komt in de buurt) en is zeer geliefd bij concertbezoekers in de Engelstalige landen. De Messiah wordt beschouwd als het beroemdste oratorium aller tijden. Hoewel de tekst is toegewijd aan de verrijzenis en verheerlijking en het werk ontstond en bedoeld was voor uitvoering met Pasen, wordt het sinds de dood van de componist vaker uitgevoerd in de tijd van de advent, de voorbereidingstijd voor Kerstmis dan met Pasen.

In de zomer van 1741 begon Händel met het op muziek zetten van het bijbels libretto van Charles Jennen. Hij deed dit in het onvoorstelbare tijdsbestek van 23 dagen! Het werk werd echter pas voor het eerst uitgevoerd tijdens een liefdadigheidsconcert op 13 april 1742 in Dublin.

Händel heeft zijn Messiah vaak zelf gedirigeerd waarbij hij het stuk vaak aanpaste aan de wensen van het moment. Zodoende kan niet echt een uitvoering als authentiek bestempeld worden.

Het werk bestaat uit drie delen. Het eerste deel handelt over de verwachte komst van de Messias en zijn geboorte op aarde. In het tweede deel staan het lijdensverhaal, de wederopstanding en de verspreiding van het evangelie over de wereld centraal. Het derde deel, de epiloog, betreft de overwinning van Gods Koninkrijk en het eeuwige leven voor de mensheid. Händel heeft de op de bijbel gebaseerde teksten voorzien van prachtige, sfeerrijke en indrukwek-kende composities, met als bekendste het Halleluja.

De pas gerestaureerde Lambertuskerk bood een sfeervolle entourage voor dit theatrale werk..